Grip op Veilig Leven

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. We bestaan uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming & Veilig Thuis Friesland. Onder het motto 'Grip op veilig leven' zetten wij onze expertise in.

Meisjesbesnijdenis

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân zet actief in om meisjesbesnijdenis te voorkomen. Meisjesbesnijdenis is een bijzondere en ernstige vorm van kindermishandeling, die grote lichamelijke, geestelijke en seksuele gevolgen kan hebben voor de betrokken meisjes.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl