Grip op Veilig Leven

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. We bestaan uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming & Veilig Thuis Friesland. Onder het motto 'Grip op veilig leven' zetten wij onze expertise in.

Cedeo-erkenning voor trainingen opnieuw behaald!

Om onze trainingen, zoals Werken met de Meldcode en Signaleren kindermishandeling, te kunnen laten accrediteren door het SKJ, laten we iedere 2 jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door Cedeo. 

De uitslagen van het onderzoek: een tevredenheidspercentage van 96%.
Een stijging van 16% ten opzichte van 2015. Onze klanttevredenheid was toen 83%.
Om erkend te blijven heeft de organisatie een tevredenheidspercentage is 80% nodig.

Bekijk hier ons aanbod trainingen. workshops en voorlichtingen.

‘Afhankelijkheid en kwetsbaarheid maken ouderenmishandeling extra ingewikkeld

Donderdag 15 juni is het de internationale Dag tegen ouderenmishandeling.

Woensdag 24 juni staat een artikel over ouderenmishandeling en Veilig Thuis Friesland in alle Friese huis-aan-huis bladen.

Lees hier het artikel.

In september en november volgen er meer advertorials in de weekbladen.
De thema's zijn respectievelijk partnergeweld en kindermishandeling. 

MDA++ (Multidisciplinaire aanpak): een effectieve aanpak

Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld is een complexe en vaak hardnekkige problematiek.

MDA ++ (Multidisciplinaire Aanpak) is een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl