Begeleiding in vrijwillig kader

Begeleiding in vrijwillig kader (preventieve jeugdbescherming) vindt plaats als hulp wordt gemeden of zelfs geweigerd en daardoor de veiligheid van de jeugdige of zijn omgeving onvoldoende is gewaarborgd.

Door begeleiding in vrijwillig kader wordt een gedwongen maatregel zoals een ondertoezichtstelling voorkomen.
Gezinnen worden niet alleen aangesproken op hun problemen, maar ook op hun eigen kracht. Ze krijgen, met ondersteuning van het wijk- of gebiedsteam, weer zelf de regie over hun leven.


undefined

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl