Downloads

Hieronder staan ​​al onze folders in pdf-formaat.
Deze kunt u bekijken met Foxit Reader.
Dit gratis programma kunt u  hier downloaden.

Cliëntprofielen

Factsheet clientprofielen 2016

Rapport clientprofielen 2016

Factsheet clientprofielen 2014 en 2015 

Rapport clientprofielen 2014 en 2015

Factsheet clientprofielen 2013

 

Jeugd- en Gezinsbescherming

Ondertoezichtstelling? Wat kun je verwachten?

Ondertoezichtstelling? Wat kan je verwachten

Jij en de voogdij

U en de voogdij

Jeugdreclassering? Wat kun je verwachten

Jeugdreclassering? Wat kan je verwachten

Jeugdreclassering CRIEM

Jeugdreclassering Harde Kern Aanpak

SAVE  (voor medewerkers van Friese wijk- en gebiedsteams)

Handleiding SAVE-begeleiding

 

Veilig Thuis Friesland

Folder Veilig Thuis Friesland

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling

Meldcode app

Wat doet Veilig Huis bij een onderzoek vermoeden huiselijk geweld of kindermishandeling (ouders)

Wat doet Veilig Huis bij een onderzoek vermoeden huiselijk geweld of kindermisbruik (kinderen ouder dan 12 jaar)

Wat doet Veilig Huis bij een onderzoek vermoeden huiselijk geweld of kindermisbruik (kinderen tot 12 jaar)

Factsheet MDCK

Folder MDCK (Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling)

Smartflyer kindermishandeling voorkant

Smartflyer kindermishandeling achterkant

Smartflyer ouderenmishandeling voorkant

Smartflyer ouderenmishandeling achterkant

Smartflyer huiselijk geweld voorkant

Smartflyer huiselijk geweld achterkant

Wat is ouderenmishandeling

Signaleringslijst ouderenmishandeling

Financieel misbruik van ouderen

Wat als (mantel) zorg te veel is

Poster Veilig Thuis Friesland

Artikel over Veilig Thuis Friesland

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken

 

Algemene folders Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Klachten

Privacy

organogram


Cliëntenraad

Brochure cliëntenraad


Jaarverslagen

Jaarbericht 2016 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2016 klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarbericht 2015 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2015 klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2015 cliëntenraad Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarbericht 2014 Bureau Jeugdzorg Friesland

Jaarverslag 2014 klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Friesland

Jaarverslag 2014 cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Friesland

 

Reglementen

Gedragscode

Klachtenregeling

Privacyreglement Regiecentrum Bescherming en Veiligheid [Landelijk vastgesteld voor g ecertificeerde instellingen (GI)]

Privacyreglement Veilig Thuis  (dit is een conceptversie, Veilig Home Friesland werkt volgens de uitgangspunten van dit conceptversie)

  

Pedagogische visie

Model

 

Regels beeld- en geluidsopnamen (deurklanten)

Regels voor maken van beeld- en geluidsopnamen

Verklaring voor het maken van beeld- en geluidsopnamen

 

Aanbod trainingen en scholingen

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl