Scholing De ernstige gevolgen van verwaarlozing van kinderen en de interventiemogelijkheden

In deze scholing krijgt u informatie over de recente inzichten in de blijvende gevolgen van chronische verwaarlozing en mishandeling van kinderen.
Welke blijvende verandering en beschadiging ondergaat het brein van het kind?
Welke weerslag heeft dit op de emotionele, lichamelijke en gedragsmatige ontwikkeling van het kind?
Wat betekent dit voor het functioneren en de gezondheid van kinderen en jongeren, ook als ze later volwassen zijn?
Wat is het belang van het signaleren van verwaarlozing van kinderen bij chronisch complexe gezinsproblematiek?
Wat zijn de interventiemogelijkheden? 

Voor wie?

Bent u werkzaam als beleidsmaker jeugdzorg (zowel preventief als curatief)

 • bij een Friese gemeente
 • bij een jeugdzorginstelling (eerste- en tweede lijn), in de jeugdgezondheidszorg of geestelijke gezondheidszorg

of

bent u werkzaam als professional

 • bij een wijk- of gebiedsteam
 • in de kinderopvang
 • in het onderwijs
 • bij politie of justitie
 • als arts of in de (geestelijke) gezondheidszorg
 • in de geestelijke gezondheidszorg
 • in de (jeugd)zorg of bij een organisatie voor Jeugd- en Opvoedhulp en heeft u binnen uw werk te maken met complexe gezinsproblematiek en (het risico op) verwaarlozing van kinderen?

Dan is de scholing De ernstige gevolgen van verwaarlozing van kinderen en de interventiemogelijkheden interessant voor u.

Inhoud van de scholing

 • Kennis over de (neurobiologische) gevolgen van verwaarlozing van kinderen, zowel voor de gezondheid en de ontwikkeling in de jeugd, als voor de gezondheid en het functioneren in de volwassenheid
 • Kennis over signalen van verwaarlozing van kinderen
 • Aandacht voor de Goed Genoeg Opvoedingssituatie in gezinnen
 • Samen met gezinnen maken van een gezinsplan en/of veiligheidsplan voor kinderen
 • Zicht op preventieve en curatieve hulpverleningsmogelijkheden

Praktische informatie

De scholing bestaat uit een bijeenkomst van drie uur.
Wij stellen de training zoveel mogelijk op maat samen en stemmen de inhoud af op de vragen die binnen uw organisatie leven over dit onderwerp.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
Bekijk hier de informatie over kosten, locatie en data.

Accreditatie

Deze scholing levert voor jeugdzorgwerkers registerpunten op in de vrije ruimte van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Meldcode

Bekijk hier de Meldcode.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl