Training Ex-partnerproblematiek en de gevolgen voor kinderen

In deze training leert u over ex-partnerproblematiek en ex-partnerstrijd.
Wat zijn de gevolgen hiervan voor de kinderen?
Wat doet het met u als betrokken professional?
Wat zijn de interventiemogelijkheden?

Voor wie?

Bent u werkzaam als professional

 • in de kinderopvang
 • bij een gebieds- of wijkteam
 • in het onderwijs
 • in de (geestelijke) gezondheidszorg
 • in de zorg (zoals jeugdgezondheids-, thuis- of kraamzorg)

En heeft u in uw werk te maken met complexe ex-partnerproblematiek?
Dan is de training Ex-partnerproblematiek en de gevolgen voor kinderen interessant voor u.

Inhoud van de scholing

 • kennis over ex-partnerproblematiek
 • kennis van wetgeving en juridische achtergronden
 • herkennen van signalen die kunnen wijzen op problemen van kinderen bij een echtscheidingsstrijd en inzicht in de gevolgen voor kinderen
 • richtlijnen voor methodisch werken
 • kaders om mee te werken
 • hulpverleningsmogelijkheden voor jeugdigen en ouders

Praktische informatie

De scholing bestaat uit een bijeenkomst van drie uur.
Wij stellen de training zoveel mogelijk op maat samen en stemmen de inhoud af op de vragen die binnen uw organisatie leven over dit onderwerp.
In de training werken wij aan de hand van uw eigen casus, aangevuld met theorie.
We ontvangen uw casus graag voorafgaand aan de training.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
Bekijk hier de informatie over kosten, locatie en data.

Accreditatie

Deze training levert voor jeugdzorgwerkers registerpunten op in de vrije ruimte van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Meldcode

Bekijk hier de Meldcode.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl