Training Gespreksvoering met kinderen

Meestal ontstaat een ‘goed gesprek’ spontaan, soms ook niet.
Hoe benadert u een schoolkind of een puber?
Waar moet u op letten?
En wat als een jongere niet wil praten?

In deze training leert u op welke wijze u het best een gesprek kunt voeren met schoolkinderen en jeugdigen, ook als er iets aan de hand is. Dat vraagt van u als beroepskracht andere vaardigheden dan voor het voeren van een alledaags gesprek.

Voor wie?

Heeft u als professional regelmatig gesprekken met kinderen in de basisschoolleeftijd (bovenbouw)of met jeugdigen in het voortgezet onderwijs?
Dan is de training In gesprek met kinderen interessant voor u.

Inhoud van de training

Onze deskundige en bevoegde trainer leert u

  • de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen/jongeren te onderscheiden
  • hoe u uw pedagogisch handelen kunt afstemmen op de ontwikkelingsfasen
  • gesprekken met kinderen te voeren aan de hand van praktijkvoorbeelden

Per dagdeel worden onderstaande onderwerpen behandeld

  • ontwikkeling van kinderen (6-12 jaar) en uitgangspunten voor gespreksvoering met kinderen
  • oefenen in gesprekken met kinderen.
    We maken hiervoor gebruik van een acteur.

Praktische informatie

De training bestaat uit twee dagdelen.
In het tweede dagdeel maken we gebruik van een trainersacteur.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
Bekijk hier de informatie over kosten, locatie en data. 

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ onder ID nummer 197635 en levert 4 SKJ-registerpunten op in de opleidingsruimte.

Meldcode

Bekijk hier de Meldcode.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl