Training Gespreksvoering ouders/verzorgers

U heeft zorgen over een kind en u wilt uw zorgen bespreken met de ouders/verzorgers?
Hoe begint u een dergelijk gesprek? Hoe stelt u uzelf op? Wat doet u als ouders uw zorgen niet delen?
In deze training leert u om gesprekken over zorgen over een kind aan te gaan met ouders met ouders/verzorgers.

Voor wie?

Bent u werkzaam als professional

 • in het onderwijs
 • bij maatschappelijk werk organisaties
 • bij de (geestelijke) gezondheidszorg
 • in de kinderopvang
 • bij een wijk- of gebiedteam
 • bij de politie
 • in de zorg (zoals jeugdgezondheid-, thuis- of kraamzorg)

Inhoud van de training

In deze training leert u

 • op welk moment u in gesprek gaat met ouders/verzorgers
 • hoe u contact maakt en hoe u een gesprek begint
 • wat belangrijk is in de communicatie met ouders/verzorgers
 • hoe u uw zorgen bespreekbaar maakt met ouders/verzorgers
 • weerstandgedrag bij ouders/verzorgers te herkennen en krijgt u handvatten hoe u kunt omgaan met diverse vormen van weerstand
 • oefenen in gespreksvoering (met een trainingsacteur).

Praktische informatie

De training bestaat uit een dagdeel van drie uur en een uur huiswerk.
Deze training sluit naadloos op de training Signaleren huiselijk geweld, kindermishandeling en gebruik Meldcode en de training Risicotaxatie kind en veiligheid.
Wilt u deze training volgen dan is basiskennis over (signaleren van) kindermishandeling en huiselijk geweld gewenst.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
In deze training werken wij met een trainingsacteur.
Bekijk hier de informatie over kosten, locatie en data.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ onder ID nummer 198658 en levert 4 SKJ-registerpunten op in de opleidingsruimte.

Meldcode

Bekijk hier de Meldcode.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl