Training Risicotaxatie kind en veiligheid

Per 1 juli 2013 is het voor organisaties die werken met kinderen en hun ouders/verzorgers verplicht te werken volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
De training Risicotaxatie is een verdieping van de training Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en gebruik Meldcode.
In deze training ligt de nadruk op het in kaart brengen van de risicofactoren in een zorgelijke opvoedsituatie én de positieve factoren (beschermende factoren) die risicoverlagend werken.

Voor wie?

Bent u werkzaam als professional

 • in de kinderopvang
 • bij een wijk- of gebiedsteam
 • in het onderwijs
 • bij de (geestelijke) gezondheidszorg
 • in de zorg (zoals jeugdgezondheid-, thuis- of kraamzorg)

Werkt u op professionele wijze met of voor kinderen tot 18 jaar?
Dan is onze training Risicotaxatie kind en veiligheid uiterst interessant.

Inhoud van de training

Onze deskundige en bevoegde trainer leert u

 • hoe u met een gestructureerde werkwijze de risico’s én de beschermende factoren, gericht op veiligheid van jeugdigen in de thuissituatie, in kaart brengt
 • hoe u een risicotaxatie-instrument gebruikt
 • hoe en wanneer u in actie komt om de situatie te verbeteren
 • hoe u, goed onderbouwd, besluiten kunt nemen in onveilige opvoedsituaties.
  In de training besteden wij aandacht aan valkuilen en obstakels die uw besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Praktische informatie
Deze training bestaat uit twee dagdelen.
In het eerste dagdeel krijgt u uitleg over de Observatiekaart (risicotaxatie-instrument).
Voor het tweede dagdeel krijgt u een opdracht mee om in een eigen casus te oefenen met de Observatiekaart.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
Bekijk hier de informatie over kosten, locatie en data.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ onder ID nummer 199070 en levert 6.5 SKJ-registerpunten op in de opleidingsruimte.

Meldcode

Bekijk hier de Meldcode.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl