Training Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en gebruik Meldcode

Per 1 juli 2013 is het voor organisaties die werken met kinderen en hun ouders/verzorgers verplicht te werken volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
In deze training leert u kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren en op welke manier u de Meldcode kunt inzetten.
De Meldcode bestaat uit vijf stappen.
In deze training leert u ook hoe u in de praktijk met dit stappenplan werkt.

Voor wie?

Bent u werkzaam als professional

 • in de kinderopvang
 • bij een wijk- of gebiedsteam
 • in het onderwijs
 • bij de (geestelijke) gezondheidszorg
 • in de zorg (zoals jeugdgezondheid-, thuis- of kraamzorg)

Werkt u op professionele wijze met of voor kinderen tot 18 jaar en heeft u regelmatig contact met ouders?
Dan is onze training Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en gebruik Meldcode uiterst interessant.

Inhoud van de training

Onze deskundige en bevoegde trainer leert u

 • de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te onderkennen. U doet kennis op over omvang, oorzaak en ernst van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • wat de wettelijke stappen van de Meldcode zijn en wat de belemmeringen zijn om te melden
 • bij wie u terecht kunt voor steun bij vermoedens van kindermishandeling
 • hoe en wanneer u ouders betrekt
 • welke ondersteunende instanties u kunt raadplegen en op welk moment; denk aan gemeentelijke wijk- of gebiedsteams, zorg- en adviesteams, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid/Veilig Thuis Friesland
 • hoe u in de praktijk met de Meldcode kunt werken

Praktische informatie

Deze basistraining bestaat uit een dagdeel van vier uur en twee uur huiswerk.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
De training Gespreksvoering met ouders vormt een goede aanvulling op deze training.
De trainingen Signaleren en Meldcode en Gespreksvoering met ouders zijn basistrainingen. Voor verdere verdieping zijn er de trainingen Risicotaxatie kind en veiligheid en In gesprek met kinderen.
Bekijk hier de informatie over kosten, locatie en data.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ onder ID nummer 216742 en levert 2 SKJ-registerpunten op in de opleidingsruimte.

Meldcode

Bekijk hier de Meldcode.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl