Training Werken met het vlaggensysteem

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren roept zorg op.
Niet alleen bij opvoeders maar ook bij professionals.
Veel (professionele) opvoeders, leerkrachten, jongerenwerkers hebben behoefte aan duidelijke criteria om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden.
Wanneer is er sprake van gezond seksueel gedrag?
Wanneer is er sprake van experimenteergedrag en wanneer van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Voor wie?

Bent u bijvoorbeeld als uitvoerende, manager of beleidsmaker werkzaam

  • in de kinderopvang
  • bij een wijk- of gebiedsteam
  • in het onderwijs
  • in de (geestelijke) gezondheidszorg
  • in de zorg (zoals jeugdgezondheid-, thuis- of kraamzorg)
  • bij een vereniging

Werkt u op professionele wijze met of voor kinderen tot 18 jaar?
Dan is onze scholing Werken met het vlaggensysteem interessant voor u.

Inhoud van de scholing

Het vlaggensysteem helpt iedereen die met kinderen en jongeren werkt, om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te beoordelen. Er gepast op te reageren en het gesprek aan te gaan over welk seksueel gedrag wel en niet oké is.

Onze deskundige en bevoegde trainer leert u hoe u in de praktijk met het vlaggensysteem kunt werken, door

  • te werken met een normatieve ontwikkelingslijst
  • kennis te maken met de zes criteria voor seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • seksueel gedrag te duiden
  • het gesprek over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te voeren

Praktische informatie

De training bestaat uit twee dagdelen van drie uur.
In het tweede dagdeel wordt aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Er wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.
Het aantal deelnemers aan deze training bedraagt maximaal 15.
Meer informatie vindt u op de eerste pagina van deze brochure.
Bekijk hier de informatie over kosten, locatie en data.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ onder nummer ID 198887 en levert 6.5 SKJ-registerpunten op in de opleidingsruimte.

Meldcode

Bekijk hier de Meldcode.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl