De Beschermingstafel

De Beschermingstafel

We zijn één van de weinige Veilig Thuis-organisaties in Nederland die ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar uitnodigen voor de Beschermingstafel. Aan de Beschermingstafel bespreekt de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot onderzoek (VTO) mét de ouders en jeugdige, de medewerkers van het wijk- en gebiedsteam en de melder van het VTO. Zo wordt niet óver,maar mét het gezin gesproken.

Ouders krijgen dankzij de Beschermingstafel een laatste kans om met ondersteuning in het vrijwillige kader zelf problemen op te lossen. Is dit niet mogelijk, dan start de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek. Dit kan leiden tot een verzoek aan de kinderrechter om een gedwongen maatregel.

Telefoon 058 23 23 777
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl