Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid

Het Kenniscentrum Veilig Thuis ging op 1 juli 2017 op in het ‘Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid’. Hiermee hebben we de opleidingsactiviteiten van het Regiecentrum op één plek ondergebracht. Door krachten te bundelen kunnen we onze diensten en activiteiten extern aanbieden en maken we professionele doorontwikkeling mogelijk.

Het Expertisecentrum bestaat uit drie onderdelen:

  1.     Trainingen en deskundigheidsbevordering intern en extern;
  2.     (Gezins) diagnostiek voor gemeenten of andere externen;
  3.     Detachering van gedragswetenschappers voor POH en wijk- en gebiedsteams.
Telefoon 058 23 23 777
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl