Gemeenteteam in vogelvlucht

Gemeenteteam in vogelvlucht

We detacheren medewerkers naar de wijk- en gebiedsteams in diverse gemeenten in Friesland.

  • Vanuit het Regiecentrum werkten in 2017 in totaal 17.8 fte voor de gemeenten Harlingen, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Menaldum, DDFK, De Fryske Marren en Smallingerland.
  • In totaal geven 16 fte aan jeugdzorgwerkers en 2 fte gedragswetenschappers met collega’s van maatschappelijk werk Fryslân (SMWF), MEE Friesland en collega’s van de gemeente het werken binnen het wijk- en gebiedsteam vorm.
  • Ondanks dat de oprichting van het Sociaal Consortium Friesland (SCF) eind 2016 niet doorging, hebben we in consortiumverband onze werkzaamheden in de wijk- en gebiedsteams gezamenlijk vorm gegeven. Hiermee zijn we onze verplichtingen en afspraken met de diverse gemeenten zijn nagekomen. In 2018 is het consortium opgeheven.
  • Met Tytsjerksteradiel, DDFK, De Waadhoeke, De Fryske Marren en Smallingerland hebben we als Regiecentrum of in nauwe samenwerking met het SMWF afspraken gemaakt om in 2018 inzet van Jeugdzorgwerkers of gedragswetenschappers te leveren.
  • Harlingen, Waadhoeke en Heerenveen besloten in 2017 om de medewerkers van hun gebiedsteams in gemeentelijke dienst te nemen.

 

Telefoon 058 23 23 777
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl