Klachten

Klachten

De onafhankelijke klachtencommissie van Regiecentrum kreeg in 2017 totaal 52 klachten binnen: een lichte stijging ten opzichte van 2016 (45 klachten). Van de klachten hadden 48 betrekking op Jeugd- en Gezinsbescherming, 4 klachten gingen over Veilig Thuis Friesland. Ook handelde de klachtencommissie nog 20 klachten uit 2016 af (12 klachten van Jeugd- en Gezinsbescherming en acht klachten van Veilig Thuis Friesland). Er zijn zeven klachten (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Deze klachten gaan over het handelen van en de communicatie met onze medewerkers.

Twaalf klachten zijn nog in behandeling en worden in 2018 afgerond.

Afhandeling klachten Jeugd- en Gezinsbescherming

  • 9 klachten zijn ingetrokken; niet-ontvankelijk verklaard; bij voorbaat ongegrond of er is afgezien van behandeling;
  • 22 klachten zijn opgelost door bemiddeling;
  • 19 klachten zijn in een hoorzitting behandeld: 3 klachten zijn gegrond; 2 klachten gedeeltelijk gegrond en 14 klachten zijn ongegrond verklaard;
  • 10 klachten zijn nog in behandeling en worden in 2018 afgerond.

Afhandeling klachten Veilig Thuis Friesland

  • 3 klachten zijn niet-ontvankelijk verklaard of er is afgezien van behandeling;
  • 2 klachten zijn opgelost na bemiddeling;
  • 5 klachten zijn in een hoorzitting behandeld: 1 klacht is gegrond; 1 klacht gedeeltelijk gegrond en 3 klachten zijn ongegrond verklaard;
  • 2 klachten zijn nog in behandeling en worden in 2018 afgerond.

De aanbevelingen die de klachtencommissie op basis van de gegronde en deels gegronde klachten deed, zijn door de directie meegenomen en omgezet tot verbeteracties. De aanbevelingen en verbeteracties zijn beschreven in het jaarverslag Klachtencommissie 2017. 

Lees hier het verslag van de klachtencommissie.

Telefoon 058 23 23 777
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl