Kwaliteit

Kwaliteit

We werken dagelijks aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en onze processen.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid voert daarom elk jaar evaluaties, onderzoeken, audits en risico-inventarisaties uit om de kwaliteit van ons werk op peil te houden en te verbeteren.

Telefoon 058 23 23 777
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl