Ons Personeel en Organisatie

Ons Personeel en Organisatie

Nieuwe kennis en ICT-netwerken. Samenwerken en professionaliseren. We investeren continu in de ontwikkeling van ons personeel en onze organisatie.
In 2017 hebben we ingezet op de volgende punten:

  • Invoering van informatiesysteem WIJZ - Per 1 januari 2018 is de hele jeugd- en gezinsbescherming overgegaan, als derde Jeugdbeschermingsorganisatie in Nederland, op het informatiesysteem WIJZ.

  • Talentontwikkeling -  Leidinggevenden en bestuurders zijn getraind in het herkennen, ontwikkelen en inzetten van talent. Hierbij lag de nadruk om persoonlijke ontwikkeling te verbinden met het verbeteren van de bedrijfsresultaten. In 2018 gaan we talentontwikkeling toepassen in de verschillende teams.

  • Sociaal plan - definitief voor periode juni 2017 tot januari 2019.

  • Eindevaluatie project functiecreatie. De pilot ‘mensen met een arbeidsbeperking inzetten op een functie die aansluit bij hun mogelijkheden’, is succesvol afgerond.

  • Werkdruk – Met de ondernemingsraad zijn we gestart met het maken van een plan van aanpak onder de noemer “Werkdruk en  Werkplezier’ voor een balansvolle toekomst.
Telefoon 058 23 23 777
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl