Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Taak Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV).

Tevens houdt zij toezicht op de realisatie van de doelstellingen van RBV en de financiële verslaglegging. Bij de werkzaamheden wordt de Governance code voor de Zorg gehanteerd.

Telefoon 058 23 23 777
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl