Samenwerken aan Veiligheid (SAVE)

Samenwerken aan Veiligheid (SAVE)

De SAVE-teams vormen een belangrijke schakel in de samenwerking met de gemeentelijke gebieds- en wijkteams. We werken met 10 SAVE-teams die in alle 60 Friese wijk- en gebiedsteams actief zijn. Deze teams bieden expertise op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. We begeleiden én adviseren. Hiermee sluiten we aan bij de vragen van het wijkteam rondom kinderbeschermingsmaatregelen. We opereren met de wijkteams dichtbij het gezin, bieden advies en voegen waar nodig naast de lokale zorg in. 

Telefoon 058 23 23 777
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl