Verbinden en bouwen

Verbinden en bouwen

De ontwikkeling van het Regiecentrum hebben we vaak vergeleken met de bouw van een huis. Na de zorgtransitie in 2015 hadden we een nieuw ontwerp, een andere constructie nodig. Toen die eenmaal stond, zijn we begonnen met de inrichting. Daarmee was het werk niet af. Immers, je hebt niet alleen het interieur, ook buiten en de tuin komt aan bod. Daarom zijn we al enkele jaren aan het zaaien en het oogsten.

Expertisecentrum
Het Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid is een mooi voorbeeld van zaaien. Vanaf 2017 hebben we al onze kennis en opleidingsactiviteiten daarin gebundeld. Onder meer voor trainingen, deskundigheidsbevordering, detacheringen en gezinsdiagnostiek. Onze expertise op het gebied van kinder- en ouderenmishandeling, huiselijk geweld en het gebruik van de meldcode hebben we volop ingezet om wijk- en gebiedsteams en zorgaanbieders te trainen en te ondersteunen. 

Problematiek wordt heftiger
Eén van de uitdagingen is om zorg in te zetten, die aansluit bij de steeds complexer wordende hulpvraag. Elk jaar stellen we cliëntprofielen op. Deze brengen per gemeente de kernproblemen en de verwijzingen naar de specialistische jeugdzorg in kaart. Een opvallende trend is dat in vrijwel elke gemeente kinderen vaker in de knel komen door heftige en langdurige echtscheidingsproblematiek. Verder zien we een stijging van problemen door huiselijk geweld.

MDA ++
Om kinderen en gezinnen een veilige ontwikkeling en toekomst te bieden, is samenwerking tussen zorgaanbieders, verwijzers en gezinnen essentieel. Zeker in een zorglandschap waarin het aanbod versnipperd is. Waarin zorgvormen vaak van korte duur zijn en minder ingericht zijn op problematiek die van generatie op generatie over gaat. In Friesland werken we daarom al ruim 5 jaar met onze partners samen aan de Multidisciplinaire Aanpak ++. Dit helpt om snel, daadkrachtig en duurzaam te handelen. Door goede resultaten rondom de aanpak van kindermishandeling zetten we de Multidisciplinaire Aanpak ook in bij ernstig huiselijk geweld.

Gecertificeerd
Een positieve ontwikkeling in 2017 was de verlenging van ons certificaat voor de uitvoering van jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Het Keurmerkinstituut toetste onder meer onze deskundigheid, methodieken en processen. De audit wees uit dat onze jeugd- en gezinsbeschermers voldoen aan het landelijke normenkader. Hiermee mogen we ons ook de komende drie jaar een gecertificeerde instelling noemen.

Schaduwkanten
Elke tuin heeft schaduwkanten, plekken die aandacht nodig hebben. De werkdruk bij onze medewerkers is daar één van. Problematiek die complexer wordt, meer agressie richting medewerkers: er komt veel op onze mensen af. Ook omdat we voor ons gevoel meer en langer moeten ‘zoeken’ om kinderen tóch in de juiste zorg te krijgen. Een goede balans tussen werkdruk en werkplezier is daarom een aandachtspunt.

Dankzij de inzet van onze medewerkers kregen vele kinderen en gezinnen in 2017 zicht op een veilige(r) omgeving én meer toekomstperspectief. Gezien alle ontwikkelingen in zorg en maatschappij blijft hun inzet hard nodig. We maken ons de komende jaren daarom onverminderd sterk voor onze droom: het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Marianne Sinot, algemeen directeur/bestuurder
Jeanette Nijland, directeur/bestuurder

 

Telefoon 058 23 23 777
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl