Als er één sector de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws kwam, dan was het de jeugdzorg. Werkdruk, caseload, wachttijden, toenemende agressie tegen medewerkers, stakingen en geld. Of eigenlijk het gebrek aan dat laatste. Heftig!

Ondertussen is het ook zo dat medewerkers in de jeugdzorg zich met hart en ziel inzetten voor het veilig opgroeien van jongeren in Nederland. En dat je van dat werk heel gelukkig kan worden, is te zien in de resultaten van het medewerkersonderzoek bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. De tevredenheid met het werk is daar met een 7,7 maar liefst 0,9 hoger dan gemiddeld in de sector. De MonitorGroep sprak met één van de bestuurders van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Marianne Sinot en personeelsadviseur HR, Jelly Zijda. Wat is hun visie en hoe sturen ze op werkgeluk?

Wat doet Regiecentrum anders dan andere organisaties?

Lees hier het complete artikel van de MonitorGroep.