Het aantal meldingen van geweld in gezinnen neemt erg toe. Het gaat om kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis Friesland ziet in maart een toename van 300 naar 400 meldingen. Eén van de oorzaken is dat kinderen thuiszitten en niet naar school gaan. Daarom doet Veilig Thuis Friesland een oproep om oren en ogen open te houden.

“Het is goed dat Veilig Thuis als advies- en meldpunt goed gevonden wordt. Mensen kunnen bij ons ook (anoniem) advies vragen,” zegt directeur Jeannette Nijland.

Opvang voor kinderen

Gemeenten zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen om er voor te zorgen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen toch naar school kunnen of opvang krijgen. “Hierdoor krijgen deze kinderen weer structuur en onderwijs.” Veilig Thuis heeft daarover uitgebreid overleg met de wijk- en gebiedsteams van de Friese gemeenten.

De rol van de school is groot voor kinderen in kwetsbare gezinnen. “We merken dat we nu veel politiemeldingen krijgen, omdat er geen school meer is. De oren en ogen van het onderwijs missen we momenteel.” Juffen en meesters kunnen niet zien of het minder goed gaat met de kinderen of dat ze blauwe plekken hebben. “Het is daarom ook belangrijk voor direct betrokkenen dat ze alert zijn en blijven. Buren, familieleden of andere direct betrokkenen die zorgen hebben over gezinnen, echtparen of ouderen van wie zij vermoeden dat er geen gezonde omgeving is, doen er goed aan om een melding te doen. Dan kan Veilig Thuis er voor zorgen dat deze kinderen, gezinnen of ouderen ondersteund kunnen worden.”

Directeur Jeanette Nijland is door Omrop Fryslân radio geïnterviewd. Dit is hier terug te luisteren.

Bron: Omrop Fryslân.