In het nieuwe rtl4-programma “De Helden van Nu” worden twee van onze jeugdzorg collega’s Jelly en Ria in het zonnetje gezet door presentator Kevin Brouwer. Jelly en Ria hebben samen ruim 41 jaar ervaring in het helpen en beschermen van Friese jeugd en gezinnen. Jelly als jeugdreclasseerder en Ria als jeugdbeschermer.

In de eerste uitzending op zondagmiddag 6 september 16.30 uur, komt onze organisatie met het onderdeel Jeugd- en Gezinsbescherming in beeld. En zien we hoe dankbaar Isabella is richting Ria voor de 16 jaar begeleiding die ze van haar heeft gehad.

tv-opnames De Helden van Nu
Ria en Isabella tijdens de opnames
  • Uitzending: zondag 6 september 16.30 uur
  • Herhaling: zaterdag 12 september 12.30 uur
Presentatoren Kevin Brouwer en Iris Rulkens