De Raad van Toezicht van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is per januari 2021 aangevuld met de heren Gerard Akkerman en Wybe Sierksma. Guus van den Berg heeft afscheid genomen en per 1 april 2021 eindigt de zittingstermijn van Chris Marsman.

De Raad van Toezicht prijst zich erg gelukkig met de komst van de twee nieuwe leden. Beiden zijn bekend met de wereld waarin Regiecentrum opereert. Hiermee ziet de Raad van Toezicht er per januari 2021 als volgt uit:

  • De heer S. Tuinier | voorzitter
  • Mevrouw S. Faber | vice-voorzitter
  • De heer drs. C. Marsman
  • Mevrouw I. Barends
  • De heer G. Akkerman
  • De heer W. Sierksma

Meer informatie over onze organisatie.