Op een herfstige namiddag zit een meisje met een blauw oog op een bankje op het station. Ze belt, hoorbaar geëmotioneerd, met haar vriendje. Mensen kijken op, luisteren mee. Er glijdt iets van ongemak over hun gezichten. Zal iemand hulp bieden?

Ja, weten de samenwerkende instanties van Noord voor Jeugd (Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Jeugdbescherming Noord, Jeugdhulp Friesland, Accare en Yorneo). In het sociale experiment dat zij enige tijd geleden filmden, kwam er altijd iemand naar het meisje toe. Van jong tot ouder, man en vrouw. Allen met de juiste bedoelingen: ‘Gaat het wel goed met je?’

De video verscheen 12 april op het pas gelanceerde platform noordvoorjeugd.nl. De initiatiefnemers van Noord voor Jeugd zijn blij met de betrokkenheid. ‘Er zit een krácht in deze mensen. Dit zijn mensen die het verschil kunnen maken in de jeugdhulpverlening omdat zij de moed en de wil hebben om iets voor een ander te betekenen.’

Investeer in hun toekomst

De GGZ en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sloegen eerder alarm over de lange wachtlijsten voor jongeren, die soms in grote psychische nood verkeren. Uit de jaarcijfers van Veilig Thuis 2020 blijkt dat ook in Drenthe en Groningen sprake is van een stijgende lijn in het aantal meldingen. In Noord voor Jeugd trekken de vijf organisaties gezamenlijk op om krachten te bundelen op het gebied van HR en werving van gedreven hulpverleners. ‘De laatste tijd domineert het nieuws over financiële tekorten en oplopende wachttijden. Terwijl wij er heel graag willen zijn voor de jeugd en hun omgeving. Door het ingewikkelde samenspel van veel verschillende instanties zitten we in een complex systeem en daarnaast ook in een complexe arbeidsmarkt. Dat dwingt ons om slimmer om te gaan met budgetten en het aantrekken en behouden van personeel. Door samen te werken, kunnen we gezamenlijk nieuwe krachten werven, en als huidige medewerkers een nieuwe uitdaging zoeken kunnen zij terecht bij een van de andere organisaties.’

Investeren in de toekomst van jeugdhulpverlening

Met de arbeidsmarktcampagne Investeer in toekomst wil Noord voor Jeugd de komende periode de variatie, complexiteit en voldoening van het werken in de jeugdhulpverlening aankaarten. Doelgroepen: professionals werkzaam in de zorg, studenten Pedagogiek en Social Work en zij-instromers. ‘Bij één van de aangesloten organisaties kunnen zij zich inzetten om elk kind in Noord-Nederland een kans op een goede toekomst te geven,’ benadrukt Noord voor Jeugd. ‘In de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering helpen zij kinderen, gezinnen en jongeren bij het omgaan met hun persoonlijke uitdagingen – op psychisch, maatschappelijk en persoonlijk vlak.’

Banen voor veranderaars

Op noordvoorjeugd.nl staan verhalen over hoe de juiste jeugdhulpverlening de toekomst van kinderen kan veranderen. De verhalen zijn gebaseerd op waargebeurde cases, inclusief de ‘labels’ die deze kinderen opgeplakt kregen door de maatschappij. Voel jij je aangesproken door hun verhalen? Wil jij ook iets betekenen voor kinderen zoals zij? De jeugdhulpverlening zoekt jou. Op het recent gelanceerde platform noordvoorjeugd.nl vinden professionals werkzaam in de zorg, studenten en zij-instromers volop informatie over werken in de jeugdzorg en actuele vacatures bij jeugdhulpverleningsorganisaties in Drenthe, Friesland en Groningen.

Banen in de jeugdzorg in Noord-Nederland

In Noord-Nederland werken ongeveer 3.000 werknemers in de jeugdzorg. Als gevolg van de coronacrisis is de verwachting dat meer jongeren een beroep gaan doen op jeugdhulpverlening. Cijfers van het CBS en ABF Research ondersteunen dat ondanks dat het aantal jongeren in Noord-Nederland door vergrijzing afneemt (de komende 10 jaar daalt het aantal jongeren tussen 0-15 jaar met 6.400), de vraag naar jeugdzorg en daarmee ook het aantal benodigde werknemers op peil blijft.