Het kabinet dat in februari viel vanwege het toeslagenschandaal maakt nu een doorstart. Daarmee verplicht het zich om het huidige financieringssysteem van kinderopvang zo snel mogelijk aan te passen, zodat een crisis van deze omvang nooit meer kan gebeuren. Op dezelfde voet verder gaan terwijl tienduizenden slachtoffers nog steeds diep in de problemen zitten, is onacceptabel. Drieëndertig maatschappelijke organisaties roepen het nieuwe kabinet daarom op: fix the system! Bied álle kinderen toegang tot gratis kinderopvang en geef het afschaffen van de kinderopvangtoeslag prioriteit. Het stelsel van kinderopvang moet rigoureus op de schop.

Nieuwe kabinetsperiode

Wij vragen het nieuwe kabinet nadrukkelijk deze kabinetsperiode drie keuzes te maken waar VVD en D66 in hun hoofdlijnenakkoord al overeenstemming over hebben bereikt:

  • Stop met de foutgevoelige en complexe kinderopvangtoeslag. Vervang de ingewikkelde, inkomensafhankelijke verrekeningen en het nodeloos rondpompen van geld. Financier de kinderopvang niet meer via ouders, maar direct vanuit de overheid aan de kinderopvang. Hierdoor lopen ouders geen risico meer om slachtoffer te worden van het complexe systeem.
  • Zorg dat de financiële drempels verdwijnen; maak kinderopvang gratis toegankelijk voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar, net als het onderwijs. Laat het werk en inkomen van ouders geen voorwaarde meer zijn.
  • Verminder de kansenongelijkheid door kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk te maken, ongeacht of ouders op dat moment betaald werk hebben of niet. Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tijdens de eerste 12 essentiële jaren. Gun alle kinderen brede talentontwikkeling met sport, cultuur en huiswerkbegeleiding en zet in op samenwerking met het onderwijs.

Kinderopvang = cruciale investering

Een sterke basis is nodig voor kinderen. Daarnaast is kinderopvang dé oplossing voor arbeidsmarkttekorten op de gehele arbeidsmarkt, die door de vergrijzing steeds nijpender worden. Op de arbeidsmarkt hebben we iedereen ontzettend hard nodig en kinderopvang is voor ouders een voorwaarde om (meer) te werken. Zo werkt 38 procent van de vrouwen onvrijwillig in deeltijd vanwege zorgtaken, blijkt uit onderzoek van Eurostat.

Daarbij zorgen heldere keuzes van een nieuw kabinet voor meer waardering en stabiliteit van de sector. Dit maakt werken in de kinderopvang aantrekkelijker en het geeft pedagogische professionals loopbaanperspectief en erkenning voor het zinvolle werk dat zij doen. De samenwerking met onderwijs, cultuur en sport is essentieel om volwaardige (combinatie) banen met aantrekkelijke arbeidscontracten te bieden.

Een investering in de hervorming van de kinderopvang is een investering die zich dubbel en dwars terugverdient. Allereerst door positieve effecten voor onze kinderen op lange termijn door betere onderwijs- en arbeidsmarktkansen. En op korte termijn doordat ouders minder stress ervaren (geschatte besparing €1,4 miljard aan verzuimuitgaven) en door extra belastinginkomsten (geschat op €1,9 miljard) van ouders die meer zullen gaan werken.

Maak het verschil

We roepen het nieuwe kabinet op nú het verschil te maken. Nooit meer ouders die de dupe worden van het ingewikkelde systeem. De kinderen van nu en toekomstige generaties verdienen het! Ieder jaar dat we hiermee wachten missen honderdduizenden kinderen ontwikkelingskansen, nu en later als ze groot zijn. Wij zijn er klaar voor en werken graag mee aan een goede, simpele uitvoering.

De ondertekenaars:

Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Defence for Children, FNV, Vereniging IKOOK, Jantje Beton, Jeugdzorg Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Actief Ouderschap, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, LKCA, Het Kinderopvangfonds, NOC*NSF, Méér Muziek in de Klas, KidsRights, Vereniging Netwerk Kindcentra, Beroepsvereniging PPINK, pedagogisch professionals in kinderopvang, PACT voor Kindcentra, PO-Raad, Kindcentra 2020, Voor Werkende Ouders, WOMEN Inc., Vereniging Sport en Gemeenten, De Bovengrondse, Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, CNV Zorg en Welzijn, Nederlandse Vrouwen Raad, Ambitieuze Meisjes, Augeo Foundation, Werk en de Toekomst, VDRS, Emancipator, Talent naar de Top, Topvrouw van het Jaar en Bernard van Leer Foundation

Meer informatie: