Hoe kan het dat de 1115 uithuisgeplaatste kinderen uit de gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, nog niet terug zijn bij hun ouders? Die vraag wordt vaak gesteld. Wat deze ouders hebben meegemaakt is ongelooflijk heftig en schrijnend. Schulden mogen op zichzelf nooit de reden zijn voor een uithuisplaatsing. Maar financiële problemen hebben vaak een sneeuwbaleffect.
In onderstaande twee artikelen geeft Arina Kruithof bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en bestuurslid van Jeugdzorg Nederland een nuancering op de toeslagenaffaire.

In de media:

Gedupeerde ouders en kinderen kunnen zich via het landelijke Ondersteuningsteam melden. De komende tijd zal blijken of meer ouders en kinderen zich gaan melden. Als jeugdbeschermingsorganisaties zijn we van harte bereid deze dossiers goed onder de loep te nemen, met ouders in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en alles te doen wat mogelijk is om het leed te verzachten. En ook om lessen te trekken voor de toekomst. Lees ook: Het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire