Medewerkers van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid moeten handelen volgens bepaalde normen die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Deze normen zijn vastgelegd in een beroepscode. In deze beroepscode staat bijvoorbeeld dat een jeugdzorgwerker met respect moet omgaan met cliënten. En dat hij of zij moet overleggen met cliënten om tot afspraken te komen over de geboden hulp, ook als het gaat om hulp die niet vrijwillig is. Verder mag de jeugdzorgwerker uiteraard geen misbruik maken van zijn of haar positie.

Vindt u dat een van onze medewerkers zich niet houdt aan de beroepscode? Dan kunt u een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. U kunt klagen over gedrag dat valt onder de tuchtnormen van de beroepsgroep. Dat betekent dat de klacht moet gaan over beroepsmatig handelen. Meer daarover vindt u hier.

Meer over: Starten tuchtrecht procedure.

Let op: Een klacht via het tuchtrecht is niet hetzelfde als een klacht via de klachtenregeling van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.