Als je begeleiding krijgt van Regiecentrum, willen wij zo goed mogelijk met je samenwerken. Cliënten en medewerkers van Regiecentrum hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe wij met elkaar omgaan:

  • Luister goed naar elkaar, geef elkaar de informatie die nodig is en houd je aan afspraken.
  • Samenwerken betekent elkaar met respect behandelen. Ook als je heel boos of verdrietig bent. Bedreiging, intimidatie en discriminatie zijn daarbij niet acceptabel. Medewerkers van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid kunnen cliënten in het uiterste geval de toegang weigeren of aangifte doen bij de politie.
  • Wordt er toch een grens overschreden? Laat het weten en probeer het samen op te lossen. Een leidinggevende of de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân kan daarbij helpen.
  • Lukt het niet er samen uit te komen? Je kunt altijd een klacht indienen. 

Klik hier voor de gedragscode van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Beeld en geluidsopnamen

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid staat het maken van een geluidsopname (voor beeldopnamen gelden aanvullende regels) toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen.

  • De cliënt vraagt van te voren toestemming voor het maken van een beeld – of geluidsopname.
  • De cliënt verstrekt aan Regiecentrum een kopie van de opnamen als deze dat wenst (of vice versa als Regiecentrum de opnamen maakt).
  • De cliënt en Regiecentrum knippen of plakken niet in een beeld- of geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  • De cliënt en Regiecentrum verstrekken geen beeld- of geluidsopnamen aan derden en maken geen beeld- of geluidsopnamen openbaar.