Om u goed te kunnen helpen, verzamelt, bespreekt en bewaart Regiecentrum Bescherming en Veiligheid informatie over u. Wij zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Deze gegevens plaatsen wij in een dossier. Hoe lang we uw dossier bewaren, hangt af van met welk onderdeel van onze organisatie u te maken heeft. Wilt u weten hoe de privacy is geregeld in uw situatie? Klik dan op één van onderstaande linkjes. Kies voor het onderdeel van onze organisatie dat bij u betrokken is:

Advies en informatie over privacy

Voor advies en informatie over uw privacy kunt u de Functionaris Gegevensbescherming een brief sturen. De Functionaris Gegevensbescherming geeft aan u én aan onze organisatie onafhankelijk advies.

E-mail: info@regiecentrumbv.nl 
t.a.v. de Functionaris Gegevensbeschermer

Ook kunt u advies vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kijk voor meer informatie op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.