Voor wie is deze training?

Voor (toekomstige) aandachtsfunctionarissen die werken binnen organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, sociale wijkteams, gemeenten en de justitiële keten.

Inhoud

 1. De verbeterde meldcode
 2. De aandachtsfunctionaris
 3. Adviseren en steunen
 4. Effectief implementeren

Wat leer je?

Tijdens deze training leer je…

 • gebruikmaken van de verbeterde meldcode (wettelijke stappen en dilemma’s), het eigen afwegingskader op basis van casuïstiek en de samenwerking met Veilig Thuis;
 • welke taken en verantwoordelijkheden je hebt binnen je eigen organisatie als aandachtsfunctionaris en hoe het zich verhoudt tot directie, management en collega’s;
 • welke competenties je nodig hebt en hoe je je kunt profileren als aandachtsfunctionaris binnen je organisatie;
 • hoe je een adviserende en steunende rol binnen je organisatie kunt vormgeven, collegiale consultatie, het adviesgesprek, gesprekstechnieken;
 • een implementatieplan schrijven, implementeren en levendig houden binnen je eigen organisatie.

Praktische informatie

 • Deze training bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur.
 • Huiswerk: 10 uur
 • Je ontvangt een reader en een certificaat
 • Maximaal 14 deelnemers
 • Incompany: op locatie opdrachtgever, data in overleg
 • Deze training bieden wij op dit moment niet aan in ons open aanbod

Productkaart

Vraag een optie aan voor een incompany training op locatie.

Incompany aanvraag
Omvang Omvang: 4 dagdelen van 3 uur
Locatie Locatie incompany: op locatie opdrachtgever
SKJ-punten Accreditatie: SKJ geaccrediteerd met 18 punten
Kosten Kosten:
Kosten Incompany kosten: € 3.500
Deelnemers Aantal deelnemers: 14

Over de trainer:

Getty is een enthousiaste en doortastende trainer. Opgeleid als creatief therapeut en maatschappelijk werker, is zij inmiddels alweer 22 jaar werkzaam in de jeugdzorg. Eerst als jeugdbeschermer en sinds de lancering van Veilig Thuis bij Veilig Thuis Friesland. Het overbrengen van haar kennis en deskundigheid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld geeft haar energie. Ze kan met haar ervaring als geen ander de praktijk aan de trainingen koppelen. Het contact en gesprek met deelnemers geeft haar plezier. Getty zoekt in haar trainingen naar het leereffect bij de deelnemers en dit geeft haar voldoening.