Voor wie is deze training?

Medewerkers van gebiedsteams en ambulante gezinswerkers.

Inhoud

Tijdens deze training versterk je zowel je kennis en vaardigheden met betrekking tot complexe scheidingen als je rol als professional hierin. Je oefent samen met een acteur gespreksvaardigheden.

Wat leer je?

Na afloop van de training…

  • heb je inzicht in de achtergronden van een complexe scheiding (o.a. effecten en risicofactoren voor kind en gezin, omgang en wetgeving);
  • kun je naar een complexe scheiding kijken vanuit het goed-genoeg principe. Dit doe je met behulp van bijvoorbeeld het viervenster model of het Framework for the Assessment of Children in Need and their Families;
  • ken je je eigen rol als professional in het werken met een complexe scheiding. Je leert onder andere omgaan met (verbale) agressie, je eigen grenzen hanteren, hoe je jezelf gezond houdt en hoe je omgaat met dilemma’s;
  • kun je werkkaders toepassen voor gespreksvoering en andere vormen van communicatie.

Praktische informatie

  • Deze training bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur.
  • Wij maken gebruik van trainingsacteurs van De Gloed.
  • Incompany: op locatie opdrachtgever, data in overleg.

Productkaart

Vraag een optie aan voor een incompany training op locatie.

Incompany aanvraag
Omvang Omvang: 2 dagdelen
Locatie Locatie open inschrijving: niet van toepassing
Locatie Locatie incompany: bij opdrachtgever
SKJ-punten Accreditatie: 6 SKJ-punten
Kosten Kosten: alleen incompany mogelijk
Kosten Incompany kosten: € 2.500
Deelnemers Aantal deelnemers: 14

Over de trainer:

Lutske is een trainer die graag groeps- en veranderingsprocessen begeleidt, waarbij ze in staat is om via het stellen van vragen actief gebruik te maken van de expertise uit de groep. Ze vindt hierbij good practices, kruisbestuiving en oplossingsgericht werken belangrijk. Via haar studies psychologie en orthopedagogiek heeft ze veel kennis van methodieken en thema’s in het werkveld. Ze verbindt hierbij methodisch werken met het reflecteren op het eigen handelen, de professional is immers zijn eigen instrument. Lutske werkt sinds 1997 als gedragswetenschapper in de jeugdzorg.