Voor wie is deze e-learning?

Pedagogisch professionals werkzaam in de kinderopvang.

Inhoud

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De kinderopvang en het onderwijs spelen een belangrijke rol bij het eerder herkennen en signaleren van kindermishandeling. Thuis veilig opgroeien is een belangrijke voorwaarde om kinderen de mogelijkheid te bieden zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. In de kinderopvang is het gebruik van de meldcode verplicht.

Wat leer je?

Tijdens deze e-learning leer je…

  • kindermishandeling; wat weet je al?
  • signaleren; waar let je op?
  • weerstanden; je zorgen kenbaar maken, hoe doe je dat?
  • De meldcode helpt je; hoe dan?

Praktische informatie

  • De e-learning is ontwikkeld door Veilig Thuis Friesland en Spiekr
  • De e-learning duurt ongeveer een uur en is in blokken van 15 minuten opgedeeld
  • Na afloop ontvang je een certificaat voor het goed afronden van de e-learning
  • De e-learning kost € 20,- en is aan te vragen via de rode button Meer informatie, je komt dan op de website van Spiekr terecht

Omvang Omvang: 1
Kosten Kosten: € 20,-