Voor wie is deze training?

Medewerkers van gebiedsteams, jeugd- en gezinsprofessionals en andere geïnteresseerden.

Inhoud dagdelen

 1. Voorbereiden en samenwerken in complexe gezinnen.
 2. In kaart brengen van de opvoedingssituatie.
 3. Betrekken en activeren van het netwerk.
 4. Beoordelen van de veiligheid en de opvoedingssituatie.
 5. Opstellen van een (veiligheids)plan

Wat leer je?

Tijdens deze training komt het werken met multiprobleemgezinnen aan bod. Je leert…

 • gestructureerd en planmatig werken;
 • werken met tools als genogram, bolletjesschema, tijdlijn en ecogram;
 • kijken en werken vanuit het ‘goed genoeg’ principe met betrekking tot ouderschap;
 • ouderschap methodisch beoordelen aan de hand van de richtlijnen jeugdhulp;
 • je eigen afwegingskader en de meldcode gebruiken;
 • aan te sluiten bij de motivatie van de cliënt (o.a. getrapte instemming en bespreken van drempels en weerstand);
 • het netwerk te activeren en te benutten en je oefent in het voorzitten van een netwerkberaad;
 • over juridische achtergronden;
 • werken met een (veiligheids)plan door er zelf één te maken. Je kent de positie van de cliënt, de kracht van eigen regie en het leren formuleren van doelen door de cliënt zelf.

Productkaart

Vraag een optie aan voor een incompany training op locatie.

Incompany aanvraag
Omvang Omvang: 5 dagdelen
Locatie Locatie incompany: bij opdrachtgever of online
SKJ-punten Accreditatie: SKJ geregistreerd met 15 punten
Kosten Kosten alleen incompany mogelijk
Kosten Incompany kosten: € 4.000
Deelnemers Aantal deelnemers: 14

Over de trainer:

Getty is een enthousiaste en doortastende trainer. Opgeleid als creatief therapeut en maatschappelijk werker, is zij inmiddels alweer 22 jaar werkzaam in de jeugdzorg. Eerst als jeugdbeschermer en sinds de lancering van Veilig Thuis bij Veilig Thuis Friesland. Het overbrengen van haar kennis en deskundigheid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld geeft haar energie. Ze kan met haar ervaring als geen ander de praktijk aan de trainingen koppelen. Het contact en gesprek met deelnemers geeft haar plezier. Getty zoekt in haar trainingen naar het leereffect bij de deelnemers en dit geeft haar voldoening.