Voor wie is deze training?

Medewerkers van gebiedsteams, kinderopvang, jeugdzorgwerkers, onderwijs, politie, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, kraam- en thuiszorg en andere geïnteresseerden.

Inhoud

  • Gestructureerd in kaart brengen van risicofactoren en beschermende factoren in een zorgelijke opvoedsituatie.
  • Aan de hand van eigen casuïstiek risico, aard en ernst van de mishandeling en het geweld wegen.
  • Toepassen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Gebruiken van de observatiekaart kind en veiligheid, de LIRIK (licht instrument risicotaxatie kind en veiligheid) en het viervenstermodel.
  • Op basis van de pedagogische visie en het ‘goed genoeg’ principe kijken naar opvoedsituaties.

Wat leer je?

Tijdens deze training leer je alles over het taxeren van risico’s in zorgelijke opvoedsituaties. Na afloop van de training…

  • ben je in staat om op gestructureerde wijze risicofactoren en beschermende factoren in kaart te brengen en af te wegen;
  • kun je gebruikmaken van de LIRIK, de observatiekaart en het viervenstermodel;
  • weet je hoe je goed onderbouwd beslissingen kunt nemen in onveilige opvoedingssituaties. Je leert rekening houden met valkuilen en obstakels die je besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Goed om te weten: deze training kan alleen worden gevolgd als je basiskennis hebt over het signaleren van kindermishandeling.

Productkaart

Vraag een optie aan voor een incompany training op locatie.

Incompany aanvraag
Omvang Omvang: 2 dagdelen
Locatie Locatie: alleen incompany mogelijk
Locatie Locatie incompany: bij opdrachtgever of online
SKJ-punten Accreditatie: 7 SKJ-punten
Kosten Kosten alleen incompany mogelijk
Kosten Incompany kosten: € 1.500
Deelnemers Aantal deelnemers: 14

Over de trainer:

Monique is een enthousiaste trainer die een veilige sfeer kan creëren, waardoor deelnemers durven te leren en te oefenen! Ze heeft de HBO-J gedaan en diverse train-de-trainer trainingen. Met 33 jaar ervaring in de jeugdzorg (jeugdbescherming en Veilig Thuis) vindt ze het leuk om kennis over te dragen en wil ze deelnemers handvatten meegeven waar ze in hun dagelijks werk mee verder kunnen. Ze houdt van trainingen ontwikkelen en wil blijven leren!