Voor wie is deze training?

Medewerkers van gebiedsteams, kinderopvang, jeugdzorgwerkers, onderwijs, politie, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, kraam- en thuiszorg en andere geïnteresseerden.

Inhoud

  • Gestructureerd in kaart brengen van risicofactoren en beschermende factoren in een zorgelijke opvoedsituatie.
  • Aan de hand van eigen casuïstiek risico, aard en ernst van de mishandeling en het geweld wegen.
  • Toepassen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Gebruiken van de observatiekaart kind en veiligheid, de LIRIK (licht instrument risicotaxatie kind en veiligheid) en het viervenstermodel.
  • Op basis van de pedagogische visie en het ‘goed genoeg’ principe kijken naar opvoedsituaties.

Wat leer je?

Tijdens deze training leer je alles over het taxeren van risico’s in zorgelijke opvoedsituaties. Na afloop van de training…

  • ben je in staat om op gestructureerde wijze risicofactoren en beschermende factoren in kaart te brengen en af te wegen;
  • kun je gebruikmaken van de LIRIK, de observatiekaart en het viervenstermodel;
  • weet je hoe je goed onderbouwd beslissingen kunt nemen in onveilige opvoedingssituaties. Je leert rekening houden met valkuilen en obstakels die je besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Goed om te weten: deze training kan alleen worden gevolgd als je basiskennis hebt over het signaleren van kindermishandeling.

Productkaart

Vraag een optie aan voor een incompany training op locatie.

Incompany aanvraag
Omvang Omvang: 2 dagdelen
Locatie Locatie: alleen incompany mogelijk
Locatie Locatie incompany: bij opdrachtgever of online
SKJ-punten Accreditatie: 7 SKJ-punten
Kosten Kosten alleen incompany mogelijk
Kosten Incompany kosten: € 1.500
Deelnemers Aantal deelnemers: 14

Over de trainer:

Aaltje is een enthousiaste en gedreven trainer. Opgeleid als sociaal pedagogisch hulpverlener werkt ze inmiddels 12,5 jaar in de jeugdzorg. Eerst als gezinsvoogd en de laatste vier jaar als crisiswerker en onderzoeker bij Veilig Thuis Friesland. Het overbrengen van haar kennis en deskundigheid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld geeft haar energie. Ze kan met haar ervaring als geen ander de praktijk aan de trainingen koppelen. Aaltje heeft een afgeronde train de trainer opleiding en haar stijl kenmerkt zich als stimulerend, verbindend en ze doet wat ze zegt. Aaltje is persoonlijk en sociaal in het contact met de deelnemers.