Voor wie?

Medewerkers van gebiedsteams, kinderopvang, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, kraam- en thuiszorg, zorgboerderijen, onderwijs, (sport)vereniging, politie en andere geïnteresseerden.

Inhoud

De kern van het vlaggensysteem is adequaat beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, het bespreekbaar maken van dat gedrag met (professionele) opvoeders, kinderen en jongeren zelf en het geven van een adequate pedagogische reactie. Het vlaggensysteem draagt bovendien bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Tijdens deze training maak je kennis met het vlaggensysteem en oefen je het gebruik ervan aan de hand van casuïstiek en met behulp van een acteur.

Wat leer je?

Tijdens deze training staat het vlaggensysteem centraal. Je leert…

  • seksueel gedrag duiden in wat passend is bij een bepaalde leeftijd;
  • gebruik maken van objectieve criteria;
  • hoe je in gesprek kunt gaan met betrokkenen over seksueel gedrag en hoe je hierbij reflecteert op eigen handelen;
  • gebruikmaken van de normatieve lijst. Hiermee verkrijg je inzicht in de seksuele ontwikkeling van kinderen.

Praktische informatie

  • Deze training bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur.
  • Je ontvangt een reader en een certificaat.
  • Wij maken gebruik van trainingsacteurs van De Gloed.
  • Incompany: op locatie opdrachtgever, data in overleg.

Productkaart

Meld je aan voor de open inschrijving te Leeuwarden of vraag een optie aan voor een incompany training op locatie.

Registreer Incompany aanvraag
Omvang Omvang: 2 dagdelen
Locatie Locatie open inschrijving: Leeuwarden
Locatie Locatie incompany: bij opdrachtgever
SKJ-punten Accreditatie: 6 SKJ-punten
Kosten Kosten open inschrijving: € 275
Kosten Kosten incompany: € 1.900
Deelnemers Aantal deelnemers: 2