Voor wie?

Medewerkers van gebiedsteams, kinderopvang, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, kraam- en thuiszorg, zorgboerderijen, onderwijs, (sport)vereniging, politie en andere geïnteresseerden.

Inhoud

De kern van het vlaggensysteem is adequaat beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, het bespreekbaar maken van dat gedrag met (professionele) opvoeders, kinderen en jongeren zelf en het geven van een adequate pedagogische reactie. Het vlaggensysteem draagt bovendien bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Tijdens deze training maak je kennis met het vlaggensysteem en oefen je het gebruik ervan aan de hand van casuïstiek en met behulp van een acteur.

Wat leer je?

Tijdens deze training staat het vlaggensysteem centraal. Je leert…

  • seksueel gedrag duiden in wat passend is bij een bepaalde leeftijd;
  • gebruik maken van objectieve criteria;
  • hoe je in gesprek kunt gaan met betrokkenen over seksueel gedrag en hoe je hierbij reflecteert op eigen handelen;
  • gebruikmaken van de normatieve lijst. Hiermee verkrijg je inzicht in de seksuele ontwikkeling van kinderen.

Praktische informatie

  • Deze training bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur.
  • Je ontvangt een digitale reader
  • Er worden digitale punten toegekend, ben je niet SKJ-geregistreerd, dan krijg je een certificaat
  • Wij maken gebruik van trainingsacteurs van De Gloed.
  • Incompany: op locatie opdrachtgever, data in overleg.

Productkaart

Meld je aan voor de open inschrijving te Leeuwarden of vraag een optie aan voor een incompany training op locatie.

Aanmelden Incompany aanvraag
Omvang Omvang: 2 dagdelen
Locatie Locatie open inschrijving: Tesselschadestraat 2 in Leeuwarden
Locatie Locatie incompany: bij opdrachtgever
SKJ-punten Accreditatie: 6 SKJ-punten
Kosten Kosten open inschrijving: € 300
Kosten Kosten incompany: € 2.050

Over de trainer:

Bettie is een enthousiaste en open trainer. Ze is opgeleid als hbo-pedagoge met de specialisatie jeugdzorgwerker. Al 10 jaar werkt Bettie in de jeugdzorg, zowel in de 2e lijn als bij het Gebiedsteam in de uitvoering en nu alweer 5 jaar als jeugdbeschermer. Bettie vindt het belangrijk om in haar trainingen de koppeling met de praktijk te maken. Haar motto “in de praktijk moet je werken en gevoed zijn”. Inbreng van en interactie met de groep maken voor Bettie de training nog mooier. Verder vindt Bettie het belangrijk dat er in de training ruimte is voor humor en een goede sfeer. Een training is een plek om te verbinden en te ontmoeten, stil te staan bij je eigen (professionele) ontwikkeling en de dagelijks agenda op stil te zetten.