Voor wie is deze training?

Medewerkers van gebiedsteams, kinderopvang, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, kraam- en thuiszorg, zorgboerderijen, onderwijs, (sport)vereniging, politie en andere geïnteresseerden.

Inhoud

De kern van het vlaggensysteem is adequaat beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, het bespreekbaar maken van dat gedrag met (professionele) opvoeders, kinderen en jongeren zelf en het geven van een adequate pedagogische reactie. Het Vlaggensysteem draagt bovendien bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Tijdens deze training maak je kennis met het vlaggensysteem en oefen je het gebruik ervan aan de hand van casuïstiek en met behulp van een acteur.

Wat leer je?

Tijdens deze training staat het vlaggensysteem centraal. Je leert…

  • seksueel gedrag duiden in wat passend is bij een bepaalde leeftijd;
  • gebruik maken van objectieve criteria;
  • hoe je in gesprek kunt gaan met betrokkenen over seksueel gedrag en hoe je hierbij reflecteert op eigen handelen;
  • gebruikmaken van de normatieve lijst. Hiermee verkrijg je inzicht in de seksuele ontwikkeling van kinderen.

Productkaart

Klik hier voor de productkaart.

De training van 19 en 26 oktober 2020 zit VOL. Het is wel mogelijk om de training incompany te volgen.

Wanneer?

Deze training wordt gehouden op:

Over de trainer:

Monique is een enthousiaste trainer die een veilige sfeer kan creëren, waardoor deelnemers durven te leren en te oefenen! Ze heeft de HBO-J gedaan en diverse train-de-trainer trainingen. Met 33 jaar ervaring in de jeugdzorg (jeugdbescherming en Veilig Thuis) vindt ze het leuk om kennis over te dragen en wil ze deelnemers handvatten meegeven waar ze in hun dagelijks werk mee verder kunnen. Ze houdt van trainingen ontwikkelen en wil blijven leren!