Detachering en Inkoop

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid zet op verzoek van en in samenwerking met verschillende partners deskundige professionals in.

 • Gedragswetenschappers
  In gebiedsteams

  Onze gedragswetenschappers kunnen bij complexe problematiek multidisciplinair een risicotaxatie maken en de veiligheid van kinderen beoordelen. Ze ondersteunen en adviseren jeugdzorgwerkers tijdens MCB’s, caseloadgesprekken, bij het voeren van gesprekken in complexe situaties, bij het lezen van rapportages en het verzorgen van psycho-educatie aan cliënten. Met de ondersteuning van gedragswetenschappers kunnen jeugdzorgwerkers volgens de beroepscode en registratie-eisen werken.

   

  In de huisartsenpraktijk

  Onze gedragswetenschappers kunnen als Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) ondersteuning bieden in de vorm van screening, diagnostiek en verwijzing. Ze verhelderen de hulpvraag en proberen inzicht te krijgen in onderliggende factoren van problematiek. Ze begeleiden of behandelen kinderen tot 18 jaar en ze begeleiden ouders ten aanzien van de opvoeding. Hierbij werken zij nauw samen met andere betrokkenen, zoals school, sociaal wijkteam, JGZ. Afspraken vinden plaats in de huisartsenpraktijk, op school, of bij gezinnen thuis.

 • Jeugdzorgwerkers
  In gebiedsteams

  Onze jeugdzorgwerkers kunnen (tijdelijk) worden ingezet in een gebiedsteam. Ze ondersteunen kinderen en jongeren, ouder(s)/opvoeder(s) of waar nodig het hele gezin. Ook analyseren ze welke vorm van hulp er nodig is om opgroei- en/of opvoedingsproblemen aan te pakken en toe te werken naar zelfregie en zelfredzaamheid van het gezin. Vaak is er sprake van complexe problematiek en/of een instabiel, onveilig opvoedklimaat voor de betrokken kinderen en jongeren.

 • Intervisoren
  In gebiedsteams

  De intervisoren van Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid zijn geschoold en hebben verbinding met de dagelijkse praktijk.

   

  Reflectie is een belangrijk onderdeel in het werk van jeugd- en gezinsprofessionals – zowel voor de kwaliteit van het werk als voor de persoonlijke ontwikkeling. Reflecteren doe je als professional dagelijks; tijdens je werk, in overleg met collega’s en heel bewust tijdens intervisie. Bij de opstart van nieuwe intervisiegroepen of om bestaande intervisiegroepen verder te ontwikkelen, kan het waardevol zijn om de intervisie voor een bepaalde periode te laten begeleiden.

   

  Mogelijke intervisie onderwerpen:
  • Reflecteren op eigen handelen als professional
  • Vragen op terrein van positionering en regievoering
  • Managen van werkdruk
  • Individuele leer- en ontwikkelingsvragen
  • Persoonlijke vragen als: hoe blijf ik gezond in mijn werk, en: hoe neem ik meer eigen initiatief?

   

  De duur en frequentie van de begeleiding is in overleg.

Partnerschap

OP Jeugd is het samenwerkingsverband tussen Reik, Accare, Talant, Gebiedsteam Súdwest Fryslân, Renn4, Amaryllis, Kinnik, VNN, Fier, NHL Stenden Hogeschool, Jeugdhulp Friesland en Regiecentrum Bescherming en Veiligheid op het gebied van opleiden. Vanaf 2017 bieden we vanuit het platform geaccrediteerde cursussen, trainingen en refereerbijeenkomsten aan, voor professionals die werken met kinderen en jeugd. Hierbij maken we gebruik van de deskundigheid in de verschillende kenniscentra, academies en expertisecentra van de Friese jeugdhulporganisaties.

OP Jeugd is hét platform waar jij als jeugdzorg professional geaccrediteerde cursussen, trainingen en refereerbijeenkomsten kunt vinden. 

Advisering Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie houd je als professional je ervaring, kennis en vaardigheden op peil om goede hulp te kunnen bieden in complexe situaties. Je werkt continu aan vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Maar het SKJ kan ook veel vragen oproepen. Accreditaties, punten, inwerkprogramma’s,  functiescholing. Hoe werkt het allemaal precies? Wij adviseren gebiedsteams en jeugdzorgorganisaties over het SKJ en de inzet van geregistreerde jeugdprofessionals.

Vragen?

Voor vragen of inlichtingen over detachering of de inkoop van diensten kun je contact opnemen met:

 • Anna Maat: Coördinator Expertisecentrum of
 • Corrie van Dellen: Relatiebeheerder Expertisecentrum
  Via het contactformulier of tel. 058-233 38 00

Waarom het
Expertisecentrum?

 • Geregistreerde professionals
 • Deskundige professionals
 • Flexibel en op maat

Wij detacheerden
eerder collega’s bij:

 • Gebiedsteam gemeente Harlingen
 • Gebiedsteam gemeente Ameland
 • Huisartsenpraktijken