Voor wie?

Gebiedsteams in Friesland, gecertificeerde instellingen en hulpverleningsinstanties.

Inhoud

Het diagnostiekteam doet op verzoek van opdrachtgevers onderzoek als er sprake is van complexe (gezins)problematiek en/of onveiligheid. Dit kan in samenwerking met en op verzoek van collega-instellingen, zoals Fier en Jeugdhulp Friesland.

Onderzoek kan zich richten op:

Het kind of de jongere:
 • Algeheel functioneren, ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden, leerbaarheid en  intellectuele capaciteiten, mogelijke gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen.
 • Psychoseksuele ontwikkeling.
 • Signalen van kindermishandeling (bijvoorbeeld top-teen onderzoek).
De ouder(s):
 • De pedagogische en/of affectieve en intellectuele mogelijkheden van ouders.
 • De invloed van persoonlijkheidsfactoren of psychopathologie bij ouders op de
  ontwikkeling van het kind.
Het gezinssysteem:
 • De invloed van het gezinssysteem op de ontwikkeling van het kind of jongere.
 • Onderzoek gericht op omgangsvragen bij scheiding.
 • Vragen rondom verblijfplaats van kind/jongere (bijvoorbeeld (pleeg)ouder(s) / instantie).
Contra-indicaties

Voor breed persoonlijkheidsonderzoek van ouders/verzorgers verwijzen we door. Bijvoorbeeld naar een GGZ instelling of de NIFP.

Wat bieden we?

Het diagnostisch onderzoek bestaat uit één of meerdere onderdelen:

 • Samenvatting van de aangeleverde aanmeldingsrapportage/dossieronderzoek.
 • Interview met ouder(s)/pleegouder(s).
 • Anamnese en ontwikkelingsgeschiedenis.
 • Klinisch interview.
 • Informatie leerkracht/mentor van peuterspeelzaal, school, hulpverlening, instelling.
 • Observaties thuis of op school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
 • Testpsychologisch onderzoek.
 • Vragenlijsten ouders/verzorgers en kind/jongere.
 • Observaties; gezin/spel/interacties.
 • Interactie-observaties tijdens omgangsmomenten.

Praktische informatie

 • Op basis van de onderzoeksvraag maken we een inschatting van welke onderdelen nodig zijn en maken we een offerte.
 • Het diagnostiekteam formuleert in overleg met de opdrachtgever de onderzoeksvragen.
 • Het diagnostiekteam werkt outreachend en kan onderzoek doen op locatie.
 • De onderzoeksduur is variabel, afhankelijk van de onderzoeksvraag.
 • Het streven is om het onderzoek binnen 8 tot 12 weken af te ronden.

Vragen?

Voor vragen of inlichtingen over diagnostiek voor jeugd en gezin kun je contact opnemen met:

 • Anna Maat: Coördinator Expertisecentrum of
 • Simone van Sichem: Relatiebeheerder Expertisecentrum
  Via het contactformulier of tel. 058-233 38 00

Waarom het
Expertisecentrum?

 • Geregistreerde gedragswetenschappers
 • Ruime praktijkervaring
 • Altijd op maat
 • Outreachend en systeemgericht