Veelgestelde vragen

Contact Regiecentrum

Voor persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie. Telefoon 058-2333804

Telefoon | 058 – 233 37 77
klachtencommissie@regiecentrumbv.nl 

 • Correspondentieadres:
  Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
  T.a.v. onafhankelijke klachtencommissie
  Postbus 312 | 8901 BC Leeuwarden

clientenraad@regiecentrumbv.nl

 • Correspondentieadres:
  Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
  T.a.v. Cliëntenraad
  Postbus 312 | 8901 BC Leeuwarden

Dreigt er direct gevaar? Bel 112.
Met spoed Jeugdhulp nodig, bel Spoed4Jeugd 0800-776 33 45
(24/7 bereikbaar)

www.spoed4jeugd.nl

Training volgen of interesse in detachering of diagnostiek mogelijkheden?

Telefoon | 058 233 38 00
expertisecentrum@regiecentrumbv.nl
website

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Vragen over ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering?

Telefoon | 058 – 233 37 77 (24/7)

info@jeugdengezinsbeschermingfriesland.nl
www.jeugdengezinsbeschermingfriesland.nl

Vragen of vermoedens van kinder- of ouderenmishandeling of huiselijk geweld?
Bel 0800-2000 (gratis) 24/7

info@veiligthuisfriesland.nl
www.veiligthuisfriesland.nl