Veelgestelde vragen

Delen gegevens

Naast dat we gegevens verzamelen, is het soms ook noodzakelijk om gegevens met anderen te delen. Dit doen we niet zomaar. We doen dit alleen als de wet ons dit opdraagt of met toestemming. Bovendien doen we dit alleen als het nodig is voor de uitvoering van onze taak en/of we hiermee personen kunnen beschermen.

Zo delen we gegevens met partijen die wij (indien mogelijk in overleg met jou) inzetten om jou te helpen of die al betrokken zijn.

Verder delen we gegevens in de volgende situaties:

  • We doen een melding in de Verwijsindex(uitgezonderd bij diagnostiek en klachtendossier). Hierdoor kan een andere instantie die ook toegang heeft tot dat systeem, zien dat wij ook betrokken zijn.
  • Bij Veilig Thuis worden alle directbetrokkenen geregistreerd in het Veilig Thuis-register. Daarmee kunnen we zien of er al een andere Veilig Thuis betrokken is.
  • We delen gegevens aan de gemeente ter controle van de facturering van ons werk. De gemeente ontvangt hiervoor geen inhoudelijke informatie.

We delen ook gegevens om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Denk aan:

  • de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht;
  • de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd in geval van een calamiteit of
  • met de (Kinder)Ombudsman wanneer zij hierom vragen.

Wanneer we betrokken zijn bij jouw gezin, dan hebben we gesprekken met jou en je andere gezinsleden. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld contact op met je school, de huisarts en betrokken hulpverlening. Deze informatie kunnen we opnemen in het dossier. In het dossier vermelden we van wie we informatie hebben gekregen.

Naast de gegevens die we ontvangen, leggen we onze eigen bevindingen vast.