Veelgestelde vragen

Detachering

In gebiedsteams

De intervisoren van Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid zijn geschoold en hebben verbinding met de dagelijkse praktijk.

 

Reflectie is een belangrijk onderdeel in het werk van jeugd- en gezinsprofessionals – zowel voor de kwaliteit van het werk als voor de persoonlijke ontwikkeling. Reflecteren doe je als professional dagelijks; tijdens je werk, in overleg met collega’s en heel bewust tijdens intervisie. Bij de opstart van nieuwe intervisiegroepen of om bestaande intervisiegroepen verder te ontwikkelen, kan het waardevol zijn om de intervisie voor een bepaalde periode te laten begeleiden.

 

Mogelijke intervisie onderwerpen:
  • Reflecteren op eigen handelen als professional
  • Vragen op terrein van positionering en regievoering
  • Managen van werkdruk
  • Individuele leer- en ontwikkelingsvragen
  • Persoonlijke vragen als: hoe blijf ik gezond in mijn werk, en: hoe neem ik meer eigen initiatief?

 

De duur en frequentie van de begeleiding is in overleg.

In gebiedsteams

Onze jeugdzorgwerkers kunnen (tijdelijk) worden ingezet in een gebiedsteam. Ze ondersteunen kinderen en jongeren, ouder(s)/opvoeder(s) of waar nodig het hele gezin. Ook analyseren ze welke vorm van hulp er nodig is om opgroei- en/of opvoedingsproblemen aan te pakken en toe te werken naar zelfregie en zelfredzaamheid van het gezin. Vaak is er sprake van complexe problematiek en/of een instabiel, onveilig opvoedklimaat voor de betrokken kinderen en jongeren.

In gebiedsteams

Onze gedragswetenschappers kunnen bij complexe problematiek multidisciplinair een risicotaxatie maken en de veiligheid van kinderen beoordelen. Ze ondersteunen en adviseren jeugdzorgwerkers tijdens MCB’s, caseloadgesprekken, bij het voeren van gesprekken in complexe situaties, bij het lezen van rapportages en het verzorgen van psycho-educatie aan cliënten. Met de ondersteuning van gedragswetenschappers kunnen jeugdzorgwerkers volgens de beroepscode en registratie-eisen werken.

 

In de huisartsenpraktijk

Onze gedragswetenschappers kunnen als Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) ondersteuning bieden in de vorm van screening, diagnostiek en verwijzing. Ze verhelderen de hulpvraag en proberen inzicht te krijgen in onderliggende factoren van problematiek. Ze begeleiden of behandelen kinderen tot 18 jaar en ze begeleiden ouders ten aanzien van de opvoeding. Hierbij werken zij nauw samen met andere betrokkenen, zoals school, sociaal wijkteam, JGZ. Afspraken vinden plaats in de huisartsenpraktijk, op school, of bij gezinnen thuis.