Veelgestelde vragen

Klachten

U kunt ook een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Deze klachtencommissie is onafhankelijk. Dat betekent dat de leden van deze commissie niet bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid in dienst zijn.

De klachtencommissie kan de organisatie vragen om een bemiddelingsgesprek met u en de betrokken medewerker te houden. Als u of de organisatie geen bemiddelingsgesprek wil, of als het bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing heeft geleid, dan neemt de klachtencommissie uw klacht in behandeling. Een eventuele hoorzitting kan in het Fries plaats vinden.

Gebruik het klachtenformulier om uw klacht in te dienen. U kunt het klachtenformulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

Klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
T.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie
Postbus 312 | 8901 BC Leeuwarden

Meer informatie vindt u ook in de:

Komt u in het gesprek met de betrokken medewerker niet tot een oplossing? Of wilt u niet met deze medewerker in gesprek? Dan kunt u uw ontevredenheid of klacht schriftelijk melden bij de leidinggevende van de medewerker en vragen om een bemiddelingsgesprek. De leidinggevende probeert dan samen met u en de medewerker tot een oplossing te komen. Bij dit gesprek is in ieder geval de medewerker aanwezig en afhankelijk van de inhoud is de manager, gedragswetenschapper of jurist aanwezig. Een bemiddelingsgesprek kunt u via een brief of mail aanvragen bij de betrokken medewerker.

U kunt uw ontevredenheid of klacht eerst bespreken met de betrokken medewerker en proberen samen tot een oplossing te komen.