Veelgestelde vragen

Kwaliteit en werkwijze

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid is een CRKBO Geregistreerde instelling. Dit houdt in dat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. We bieden geaccrediteerde opleidingen voor het behalen van de punten voor je beroepsregister.

 

Naar website.

Jeugd- en Gezinsbescherming is de gecertificeerde instelling die in Friesland de maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert. Dit betekent dat we aan de kwaliteitseisen van het Normenkader uit de Jeugdwet voldoen. Het Keurmerkinstituut toetst periodiek of we aan deze eisen voldoen.

 

Basis van ons kwaliteitsbeleid is het normenkader voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit kader omvat de professional, methodieken, organisatie en ketensamenwerking.

 

Naar website.

Veilig Thuis Friesland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling en voldoet aan het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

 

Naar website.