Veelgestelde vragen

Omgaan met gegevens

Soms krijgen we vragen of we geautomatiseerde besluiten maken of profilering gebruiken (klik hier voor meer informatie).

Beiden is niet het geval. De besluiten die wij nemen, zijn gebaseerd op een menselijke beoordeling en van profilering is geen sprake.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en de gegevens zijn niet zomaar op te vragen of in te zien door anderen. We zorgen ervoor dat de systemen die we gebruiken veilig zijn en we hierin voldoen aan de Europese richtlijnen. Hiervoor hebben we o.a. afspraken gemaakt met de leveranciers.