Veelgestelde vragen

Overig

Het kan zijn dat je niet tevreden bent. Je vindt bijvoorbeeld dat we niet goed omgaan met je persoonsgegevens. In dat geval bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Er is nog veel meer informatie te vinden over dit onderwerp. Bijvoorbeeld in onderstaande privacyreglementen. De privacyreglementen geven een vertaling weer van de wet- en regelgeving rondom de gegevensverwerking.

Er is ook een landelijke privacy app waar kinderen en ouders informatie kunnen vinden over hun privacy en rechten.