Veelgestelde vragen

Overig

Er is nog veel meer informatie te vinden over dit onderwerp. Bijvoorbeeld in onderstaande privacyreglementen. De privacyreglementen geven een vertaling weer van de wet- en regelgeving rondom de gegevensverwerking.

Er is ook een landelijke privacy app waar kinderen en ouders informatie kunnen vinden over hun privacy en rechten.

Heb je (aanvullende) vragen over hoe Regiecentrum omgaat met de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) (info@regiecentrumbv.nl t.a.v. de FG). De Functionaris Gegevensbescherming geeft onafhankelijk advies aan en informatie rondom privacy. Dit advies wordt gegeven aan zowel de directbetrokkenen als aan de organisatie. Daarnaast kun je advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.