Veelgestelde vragen

Privacy

in alle gevallen geldt dat het ophalen en het delen van gegevens noodzakelijk moet zijn voor de taak die wordt uitgevoerd (zie ook het antwoord op onderstaande vraag).

in alle gevallen geldt dat het ophalen en het delen van gegevens noodzakelijk moet zijn voor de taak die wordt uitgevoerd (zie ook het antwoord op bovenstaande vraag).Voor Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering hebben we vaak geen toestemming nodig om gegevens op te halen of te delen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens zonder toestemming ophalen bij een betrokken huisarts, een ziekenhuis of een GGZ-instelling die betrokken is bij de jeugdige of opvoeder.

Bij diagnostiek, begeleiding in het vrijwillig kader en bij klachten is dit een ander verhaal. Dan vragen wij wel toestemming. Krijgen wij deze toestemming niet, dan is het soms niet mogelijk om onze opdracht uit te voeren.
Overigens ontvangen en delen we wel altijd gegevens met een opdrachtgevende partij (bijvoorbeeld de jeugdbeschermer die vraagt om een diagnostisch onderzoek).

Naast dat we gegevens verzamelen, is het soms ook noodzakelijk om gegevens met anderen te delen. Dit doen we niet zomaar. We doen dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze taak en/of we hiermee personen kunnen beschermen.

Zo delen we gegevens met partijen die wij (indien mogelijk in overleg met jou) inzetten om jou te helpen of die al betrokken zijn.

Verder delen we gegevens in de volgende situaties:

  • We doen een melding in de Verwijsindex (uitgezonderd bij diagnostiek en klachtendossier). Hierdoor kan een andere instantie die ook toegang heeft tot dat systeem, zien dat wij ook betrokken zijn.
  • Bij Veilig Thuis worden alle directbetrokkenen geregistreerd in het Veilig Thuis-register. Daarmee kunnen we zien of er al een andere Veilig Thuis betrokken is. Na onze betrokkenheid verwijderen we deze gegevens weer;
  • We delen gegevens aan de gemeente ter controle van de facturering van ons werk. De gemeente ontvangt hiervoor geen inhoudelijke informatie.

We delen ook gegevens om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Denk aan:

  • de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht;
  • de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd in geval van een calamiteit of
  • met de (Kinder)Ombudsman wanneer zij hierom vragen.

Wanneer we betrokken zijn bij jouw gezin, dan hebben we gesprekken met jou en je andere gezinsleden. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld contact op met je school, de huisarts en betrokken hulpverlening. Deze informatie kunnen we opnemen in het dossier. In het dossier vermelden we van wie we informatie hebben gekregen.

Naast de gegevens die we ontvangen, leggen we onze eigen bevindingen vast.

Dat we persoonsgegevens mogen verwerken, betekent niet dat we ook zonder reden mogen doen. We verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk voor die ene taak. We gebruiken deze informatie om bijvoorbeeld een goed beeld te krijgen zodat wij jou goed kunnen begeleiden en kunnen uitleggen waarom bepaalde hulp wordt ingezet.

Als we gegevens opvragen, dan bepalen we elke keer zorgvuldig welke gegevens we opvragen. Het betekent overigens niet dat we alle gegevens die we ontvangen, ook altijd opslaan in het dossier.

We zijn transparant in wat we doen! Dit betekent dat we jou informeren over wat we doen, welke gegevens we bij wie willen ophalen en welke gegevens we gebruiken en daarmee vastleggen in het dossier.

  • Voor Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering mogen we gegevens verwerken, omdat dit bij wet is bepaald. Wij hebben de opdracht van de overheid gekregen om deze werkzaamheden uit te voeren. Hiervoor hebben we jouw toestemming niet nodig.
  • Voor diagnostiek, het vrijwillige kader en bij klachten mogen we persoonsgegevens verwerken, omdat we hier toestemming voor hebben. Dit is namelijk onderdeel van de opdracht die wij namens jou uitvoeren.

We hebben jouw toestemming wel nodig als we persoonsgegevens buiten deze taken om willen verwerken.

Wij verwerken vaak persoonsgegevens van meerdere personen zoals een kind, ouder(s) en/of andere gezinsleden. Soms leggen we nog gegevens van anderen vast, bijvoorbeeld van andere familieleden, pleegouders of de betrokken hulpverlening. Dat betekent dus dat in één dossier vaak persoonsgegevens van meerdere personen zijn verwerkt.