Veelgestelde vragen

Privacy2

De Functionaris Gegevensbescherming geeft onafhankelijk advies en informatie rondom privacy. Dit advies wordt gegeven aan zowel de betrokkenen als aan de organisatie. Daarnaast kun je advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je (aanvullende) vragen over hoe Regiecentrum omgaat met de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG): info@regiecentrumbv.nl t.a.v. de FG.

Op deze website wordt algemene informatie gegeven over privacy bij Regiecentrum. Meer (gedetailleerde) informatie is te vinden in de privacyreglementen. De privacyreglementen geven een vertaling weer van de wet- en regelgeving rondom de gegevensverwerking.

Er is ook een landelijke privacy app waar kinderen en ouders informatie kunnen vinden over hun privacy en rechten.