Veelgestelde vragen

Rechten

Je kunt ons vragen om een deel of het hele dossier te vernietigen. Wij vernietigen tenzij:

  • dit volgens de wet niet mag of
  • wanneer wij vinden dat we de gegevens moeten bewaren, omdat dit in belang is van jou of voor een ander. Of
  • als wij nog bezig zijn met de uitvoering van deze taak.

Wij gebruiken jouw gegevens om een taak uit te voeren. Maar voor andere situaties (bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek) kun je ons vragen jouw persoonsgegevens hier niet voor te gebruiken.

Je kunt ons vragen om bepaalde gegevens niet te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je vindt dat wij deze gegevens niet juist hebben verwerkt in het dossier. Wij mogen dan tijdelijk deze gegevens niet verwerken, totdat wij hierover een gemotiveerde beslissing hebben genomen.

Wanneer jij vindt dat wij de gegevens op een manier hebben verwerkt die niet is toegestaan, dan mag je ons vragen deze gegevens te verwijderen. Een voorbeeld is dat je van mening bent dat bepaalde informatie niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taak. Als wij van mening zijn dat er wel sprake is van een verwerking die is toegestaan, dan zullen wij de gegevens ongewijzigd laten en je standpunt aan het dossier toevoegen.

Wanneer jij vindt dat gegevens niet goed kloppen, dan kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Als wij van mening zijn dat er wel sprake is van een correcte verwerking, dan zullen wij de gegevens ongewijzigd laten en je standpunt aan het dossier toevoegen.

Je hebt recht op inzage over de gegevens die over jou in het dossier zijn opgenomen. Je hebt ook het recht op gegevens over je kind als je daarover het gezag hebt. Over welke informatie je recht hebt, is ook afhankelijk van de leeftijd van je kind.
Ook kan er kosteloos een afschrift worden gegeven van dossierstukken.