Veelgestelde vragen

Toegang tot gegevens

Wij kunnen ervoor kiezen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat jouw dossier uitgekozen wordt voor een dergelijk onderzoek. Als onderzoekers toegang krijgen tot jouw dossier dan geldt ook voor hen een geheimhoudingsplicht. In de uiteindelijke onderzoeksrapportage valt nooit iets te lezen waaruit blijkt dat het om jou gaat.

Ons werk wordt gecontroleerd door enkele instanties (een Inspectie, accountant of een certificeringsbureau). Zij krijgen (steekproefsgewijs) inzage. Medewerkers van deze organisaties hebben een geheimhoudingsplicht.

De betrokken medewerker (jouw contactpersoon) kan en mag in jouw dossier. Voor eventuele vervanging mogen ook directe collega’s in het dossier. Daarnaast worden medewerkers ondersteund door bijvoorbeeld administratief medewerkers, gedragswetenschappers, juristen en managers. Ook zij mogen daarom in een dossier.