Veelgestelde vragen

Waarom gegevens

Voor Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering hebben we vaak geen toestemming nodig om gegevens op te halen of te delen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens zonder toestemming ophalen bij een betrokken huisarts, een ziekenhuis of een GGZ-instelling die betrokken is bij de jeugdige of opvoeder.

Bij diagnostiek, begeleiding in het vrijwillig kader en bij klachten is dit anders. Dan vragen wij wel toestemming. Krijgen wij deze toestemming niet, dan is het soms niet mogelijk om onze opdracht uit te voeren.

We hebben altijd jouw toestemming nodig als we persoonsgegevens buiten deze taken om willen verwerken.

Dat we persoonsgegevens mogen verwerken, betekent niet dat we dit zonder reden mogen doen. We doen dit pas als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk. We verwerken alleen die gegevens, die van belang zijn.

Als we gegevens opvragen, dan bepalen we elke keer zorgvuldig welke gegevens we opvragen. Het betekent overigens ook niet dat we alle gegevens die we ontvangen, ook allemaal opslaan in het dossier.

Ons uitgangspunt is dat we transparant zijn in wat we doen. Als we gegevens over iemand verwerken, dan brengen we de persoon hiervan op de hoogte. Het is dan helder welke gegevens we hebben verwerkt, van wie deze gegevens afkomstig zijn en met wie we welke gegevens delen.